ICDL ECDL logo Polskie Towarzystwo Informatyczne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Polskie Biuro ECDL | ul. Solec 38 lok. 103 | 00-394 Warszawa | Województwo Mazowieckie | NIP: 522-000-20-38

Literatura

Literatura wspomagająca przygotowanie
do egzaminów ECDL

ECDL_Z22

ECDL PODSTAWY

„Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?”

„Jak ugryźć ECDL Base?”

„Jak ugryźć ECDL PTI Standard?”

Zdajemy egzamin ECDL – Kompendium wiedzy i umiejętności

ECDL Base na skróty

„ECDL na skróty” Wydawnictwa Naukowego PWN

ECDL B1 Podstawy pracy z komputerem

ECDL Podstawy pracy w sieci

ECDL Użytkowanie baz danych

ECDL Advanced na skróty 2015

ECDL S3 IT Security

ECDL S4 Edycja obrazów

ECDL S6 Web editing

ECDL S7 Współpraca Online

ECDL S10 Podstawy programowania

ECDL S10 Podstawy programowania w języku Python

ECDL EPP GIS

Publikacje przygotowujące do egzaminu ECDL CAD

Publikacja przygotowująca do egzaminu ECDL e-Citizen

Wydawnictwa starsze, które częściowo utraciły aktualność

 

ECDL S10. Podstawy  programowania w języku Python
Albert Hodorowicz

 


Książka jest przeznaczona dla osób, które są zainteresowane certyfikacją umiejętności z modułu S10 ECDL, czyli podstaw programowania, bądź chcących przyswoić sobie wiedzę z zakresu podstaw programowania w języku Python. Jest to jeden z najprężniej rozwijających się języków programowania, charakteryzujący się stosunkowo prostą składnią, co czyni go przystępnym także dla osób, które z programowaniem wcześniej nie miały do czynienia.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z sylabusem S10 w wersji 1.0:
• metody myślenia komputacyjnego oraz definicje podstawowych pojęć,
• początki programowania: polecenie PRINT, operatory arytmetyczne, zmienne, typy danych, listy, krotki,
• programowanie: logika, instrukcje warunkowe, iteracja, instrukcja BREAK i CONTINUE, pętla FOR, procedury i funkcje, zdarzenia, moduły – TKINTER, RANDOM, DateTime, MATH.
Na końcu znajdują się przykładowe pytania testowe wraz z kluczem odpowiedzi.

 

 

 

 

Podstawy  GIS (ArcGIS). ECDL EPP GIS
Agnieszka M. Piechota, Bartłomiej Szypuła

 

We wstępie czytamy, że „Podręcznik przygotowany jest dla osób przygotowujących się do zdania egzaminu European Computer Driving Licence Endorsed Product Program Geographical Information System – EPP GIS.
Zakres podręcznika powstał na bazie obowiązującego sylabusa ver 1.0 dostępnego na stronie internetowej ECDL Polska, lecz został nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do tematów przedstawionych w sylabusie (ver. 1.0) ze względu na specyfikę oprogramowania ArcMap, na którym zostały przestawione wszystkie przykłady wymaganych umiejętności. Wszelkie wymienione w sylabusie zagadnienia zostały zawarte w treści podręcznika.”

Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS 2019
ISBN 978-83-941515-7-7
rok wydania: 2019

Link: www.sklep.kiss.pl

 

 

 

 

 

ECDL S10 Podstawy programowania

S10

 

ECDL S10 Podstawy programowania

Opis:

Materiał szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Podstawy programowania, Moduł S10, ale również dla tych, które chcą poznać podstawy programowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

Prezentowana broszura jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Spis treści: https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2018/11/S10_Spis-treści.pdf

Informacje o zamówieniach i wysyłce: https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/materialy-szkoleniowe-do-modulu-s10/

 

 

„Jak ugryźć ECDL PROFILE DIGCOMP?”

Red. Damian Dmuchowski

 

PodręczniMiniaturka_PROFILEDIGCOMP_ZgodnyzECDLk przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP. Materiał w niej zawarty całkowicie odzwierciedla zagadnienia określone w sylabusach w wersjach 1.0 (moduły B1, B2, S9), 2.0 (moduł S3) oraz 5.0 (moduły B3, B4), wraz z rozszerzeniami pozwalającymi zapewnić pełne pokrycie ram kompetencji na poziomach A i B zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych, realizowanych w obszarze edukacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi również idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w wersji 2013.

Podręcznik obejmuje następujące moduły:

Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.

Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.

Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.

Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.

Moduł S3. IT Security.

Moduł S9. Rozwiązywanie problemów.

 

Link do strony: http://www.podreczniki-ecdl.pl/

 

„Jak ugryźć ECDL Base?”

Red. Damian Dmuchowski

Podręcznik przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatu ECDL Base. Materiał w niej zawarty w pełni pokrywa się z zagadnieniami określonymi w sylabusach ECDL Base w wersjach 1.0 (moduły B1, B2) oraz 5.0 (moduły B3, B4).

Stanowi również idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w wersji 2013.

Podręcznik obejmuje następujące moduły:

Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.

Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.

Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.

Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.

Link do strony: http://www.podreczniki-ecdl.pl/

 

 

 

 

 

„Jak ugryźć ECDL PTI Standard?”

Red. Damian Dmuchowski

Miniaturka_PTIStandard_ZgodnyzECDL

Podręcznik przeznaczony jest dla osób początkujących, przygotowujących się do uzyskania jednego z certyfikatu ECDL PTI Standard. Materiał w niej zawarty w pełni pokrywa się z zagadnieniami określonymi w sylabusach w wersjach 1.0 (moduły B1, B2), 2.0 (moduł S3 – IT Security) oraz 5.0 (moduły B3, B4, S1, S2).

Stanowi również idealne uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas szkoleń z obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office w wersji 2013.
Podręcznik obejmuje następujące moduły:

Moduł B1. Podstawy pracy z komputerem.

Moduł B2. Podstawy pracy w sieci.

Moduł B3. Przetwarzanie tekstów.

Moduł B4. Arkusze kalkulacyjne.

Moduł S1. Użytkowanie baz danych.

Moduł S2. Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Moduł S3. IT Security

Link do strony: http://www.podreczniki-ecdl.pl/

 

„Zdajemy egzamin ECDL – Kompendium wiedzy i umiejętności”

Stowarzyszenie Kiss proponuje zestaw podręczników, przy pomocy których będą Państwo mogli się przygotować do egzaminów ECDL. Podręczniki stworzyli Egzaminatorzy ECDL w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie. Przyswojenie wiedzy zawartej w podręcznikach umożliwia bezproblemowe zdanie egzaminów ECDL oraz jest niezawodnym wsparciem podczas szkoleń. Polskie Towarzystwo Informatyczne przyznało podręcznikom certyfikat „Zgodny z sylabusem ECDL” i zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie do modułów:

„Podstawy pracy z komputerem Moduł B1”, Wojciech Kolarz

„Podstawy pracy w sieci Moduł B2”, Zygmunt Apiecionek

„Przetwarzanie tekstów Moduł B3”, Andrzej Mazur

„Arkusze kalkulacyjne Moduł B4”, Ewa Szymala

„Rozwiązywanie problemów Moduł S9 – ECDL Standard”, Marcin Aptekorz

B1 B2 B3B4

Więcej informacji na stronie sklepu.

 

„ECDL Base na skróty”

Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz

Base

Książka wychodzi naprzeciw wymogom nowego certyfikatu ECDL Base. Jej wprowadzenie na rynek pokrywa się z wdrożeniem tego certyfikatu.

Publikacja oparta jest na praktycznych przykładach. Treści w niej zawarte są instruktażem i opisem zadań praktycznych. W prosty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia zgodne z wymogami do certyfikatu ECDL Base.

Książka przeznaczona jest dla osób początkujących. Obejmuje 4 działy:

Link (http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/222866/ecdl-base.html )

„ECDL na skróty”

Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, Wydawnictwo Naukowe PWN

na_skrotyKsiążka składa się z 7 modułów:

Moduł 1 poświęcony jest teorii komputerowej i stanowi swoiste abecadło informatyczne.

Moduł 2 jest instrukcją obsługi komputera i zarządzania oprogramowaniem. Może być traktowany jako poradnik dla osób początkujących.

Moduły 3-6 obejmują treści z pakietu MS Office 2003 i MS Office 2007, książka może więc być podręcznikiem dla osób chcących poznać pakiet oprogramowania biurowego MS Office. W modułach tych pokazane są różnice między wersją MS Office 2003 a MS Office 2007, a zadania praktyczne uwzględniają obie wersje.

Moduł 7 skupia się głównie na korzystaniu z przeglądarek internetowych i programu pocztowego. Poruszone są w nim również zagadnienia teoretyczne: pojęcia i terminy stosowane w Technologii Informacyjnej i Telekomunikacyjnej (ICT).
Do większości zagadnień dołączone są ćwiczenia praktyczne, a rozdziały zakończone są przykładowym testem pozwalającym sprawdzić swoje umiejętności. Stopień trudności każdego testu jest adekwatny do poziomu testu ECDL.
Dodatkowe materiały ćwiczeniowe umieszczone są na dołączonej płycie CD.

ECDL B1 Podstawy pracy z komputerem

Witold Sikorski

ECDL_podstawy

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.
W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Egzaminy ECDL, począwszy od jesieni 2013 roku, są prowadzone według nowego syllabusa. Podstawę stanowią dwa moduły egzaminacyjne: dotyczący sprzętu i systemów operacyjnych oraz pracy w sieci. Umiejętności w tym zakresie stanowią bazę, na której można budować dalsze możliwości posługiwania się współczesnym sprzętem komputerowym.
Podstawy pracy z komputerem to pierwszy z dwóch podstawowych modułów ECDL. Obejmuje on podstawy technik informacyjnych oraz zasady korzystania z komputera i systemu operacyjnego.

Można wymienić tu następujące zagadnienia:

Książka rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/251473/ecdl-podstawy-pracy-z-komputerem.html

„ECDL Podstawy pracy w sieci”

Witold Sikorski

Besepodstawy

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera iprogramów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Egzaminy ECDL począwszy od jesieni 2013 prowadzone są według nowego sylabusa. Podstawę stanowią dwa moduły egzaminacyjne – dotyczący sprzętu i systemów operacyjnych oraz pracy w sieci. Umiejętności w tym zakresie stanowią bazę, na której można budować dalsze możliwości posługiwania się współczesnym sprzętem komputerowym.

Książka omawia drugi z podstawowych modułów. Obejmuje on kilka elementów, które prezentowane są w kolejnych rozdziałach książki.

Można wymienić tu następujące zagadnienia:

Link (http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/231197/ecdl-podstawy-pracy-w-sieci.html )

ECDL Użytkowanie baz danych

Alicja Żarowska-Mazur

S1

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera iprogramów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z relacyjnymi bazami danych oraz tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych, Moduł S1. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Sylabusem v. 5.0 i pokazuje czytelnikowi, w jaki sposób krok po kroku zbudować bazę danych, wybrać z niej konkretne informacje, przedstawić w postaci raportu oraz wydrukować.

W książce zostały omówione:

Link (http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/231196/ecdl-uzytkowanie-baz-danych.html )

 

 „ECDL Advanced na skróty 2015”

Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz

ADV_015Certyfikat ECDL Advanced (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom zaawansowany) to cztery egzaminy praktyczne z zakresu: przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, użytkowania baz danych oraz grafiki menedżerska i prezentacyjna. Certyfikat ECDL Advanced potwierdza zdobycie umiejętności obsługi programów użytkowych zgodnie z międzynarodowym systemem szkoleń. W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego, nie jest też wymagane posiadanie jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych oraz informatykach, w szczególności pracujących w grupach wsparcia (help deskach), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy z eksploatacją oprogramowania biurowego.

Książka wychodzi naprzeciw wymogom certyfikatu ECDL Advanced, Syllabus v. 2.0. Oparta jest na praktycznych przykładach. Treści zawarte w książce są instruktażem i opisem zadań praktycznych wykonywanych w aplikacjach pakietu Microsoft Office 2013. Książka w prosty sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia zgodne z wymogami do certyfikatu ECDL Advanced.

 

ECDL S3 IT Security

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

S3

ECDL S3. IT Security

Opis:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.
W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL IT Security, Moduł S3, ale również dla tych, które na co dzień korzystają z Internetu i chcą się dowiedzieć, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0 i obejmuje następujące zagadnienia:

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244781/ecdl-it-security.html

 

ECDL S4 Edycja Obrazów

Alicja Żarowska-Mazur

ECDL_s4

ECDL S4. Edycja obrazu.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.

W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4, a także dla tych, którzy chcą poznać podstawy obróbki obrazów cyfrowych oraz przygotowania ich do druku.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/268669/ecdl-edycja-obrazow.html

 

ECDL S6 Web Editing

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

ECDL+s6

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.

W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Web Editing, Moduł S6, a także dla tych, które chcą poznać podstawy projektowania stron internetowych w ramach swojej pracy lub hobby.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/263147/ecdl-web-editing.html

 

ECDL S7 Współpraca Online. Syllabus v. 1.0

Alicja Żarowska-Mazur, Dawid Mazur

S7

ECDL S7 Współpraca Online

Opis:

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.
W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Współpraca online, Moduł S7, ale również dla tych, które na co dzień korzystają z Internetu oraz urządzeń mobilnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 1.0:

Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.

Link: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/244782/ecdl-wspolpraca-online.html

 

Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejętności
Bohdan Lisowski, Urszula Łaptaś, Maciej Skaza

Książka przygotowuje do egzaminu European Computer Driving Licence – CAD (ECDL CAD), który od niedawna można zdawać również w Polsce. Powstała w oparciu o sylabus ECDL CAD w wersji 1.5. Zawiera podstawowe informacje na temat komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD w wersji polskiej i angielskiej. Omawia możliwie krótko i przystępnie podstawowe oraz najczęściej wykorzystywane narzędzia programu.
W książce znajdziesz informacje na temat:

W książce zamieszczono również zestawienie wybranych poleceń, skrótów klawiaturowych, pasków narzędzi, a także przykładowy test ECDL CAD.

Wydanie: pierwsze
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
ISBN: 978-83-01-15988-7
Format: 14,3×20,5 cm

 

ECDL CAD

Mariusz Rogulski

Publikacja przedstawia zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECUK) dotyczący programu AutoCAD. Jest także pomocna osobom chcącym poznać filozofię pracy z AutoCAD oraz studentom mającym zajęcia z grafiki inżynierskiej.

Struktura i zawartość merytoryczna książki odpowiada wymaganiom (Syllabus) stawianym osobom przystępującym do egzaminu ECUK z AutoCAD. Autor nie skupia się na przedstawieniu jednej wersji AutoCADa, ale stara się, aby książka miała charakter uniwersalny i mogła być wykorzystywana przez osoby pracujące z różnymi wersjami programu (w tym także wersję 2009). Publikacja zawiera zwięzły opis najważniejszych narzędzi stosowanych przy tworzeniu rysunków 2D oraz opis zastosowania najbardziej przydatnych opcji tych narzędzi. Rozdziały kończą zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Wydanie: pierwsze
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
ISBN: 978-83-01-16012-8
Format: 14,3×20,5 cm

 

ECDL e-obywatel

Nowakowski Zdzisław, Sikorski Witold

Autor: Nowakowski Zdzisław, Sikorski Witold
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2011

Co daje ECDL e-Obywatel?
Certyfikat ECDL e-Obywatel potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi internetowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.
Dla kogo jest ECDL?
Dla pracodawcy, pracownika, dla poszukującego pracy, dla ucznia i studenta.

Dzięki tej książce pomożemy Ci zdać ten egzamin!

Prezentowana książka stanowi kompletny materiał szkoleniowy przygotowujący do zdania certyfikatu.
Zawiera treści z zakresu:
posługiwania się Internetem,
korzystania z poczty elektronicznej i dostępnych usług on-line,
wyszukiwania informacji.

Obecne wydanie zostało opracowane na podstawie najnowszego sylabusa.

 

 

Wydawnictwa starsze, które częściowo utraciły aktualność

ECDL dla początkujących

Wydawnictwo Naukowe PWN poleca nową serię ECDL dla początkujących. Książki rekomendowane są przez PTI jako materiał szkoleniowy do sylabusa w wersji 5.0

dlapocz

Certyfikat wystawiany przez PTI składa się z 7 modułów tematycznych,
z których każdy potwierdzany jest egzaminem.

Komplet książek stanowi materiał szkoleniowy w przygotowaniu do wszystkich egzaminów:

Zapraszamy do księgarni internetowej.

ECDL. Moduł 1-7

Nowa seria ECDL dla początkujących!

ECDL czyli europejskie komputerowe prawo jazdy składa się z 7 modułów tematycznych.
Książki rekomendowane są przez PTI jako materiał szkoleniowy do sylabusa
w wersji 5.0 i przygotowują do egzaminów:

Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
Moduł 2 – Użytkowanie komputerów;
Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów;
Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne;
Moduł 5 – Bazy danych;
Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna;
Moduł 7 – Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Bazy danych. Poziom zaawansowany

Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski

Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Bazy danych i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z bazami danych. Informacja poziom zaawansowany oznacza, że tematy podstawowe zostały rozszerzone tak, aby w trakcie lektury Czytelnicy opanowali posługiwanie się narzędziami służącymi do efektywnej obsługi baz danych i ich modyfikacji na wyższym poziomie kompetencji.

Treść została ponadto wzbogacona o:

Do książki dołączono przykładowy zestaw egzaminacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Grafika menedżerska i prezentacyjna. Poziom zaawansowany

Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski

Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Grafika menedżerska i prezentacyjna i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny grafiki prezentacyjnej. Informacja poziom zaawansowany oznacza, że tematy podstawowe zostały rozszerzone tak, aby w trakcie lektury Czytelnicy opanowali posługiwanie się narzędziami służącymi do projektowania prezentacji na wyższym poziomie kompetencji.

Treść została wzbogacona o nowe informacje dotyczące:

Do książki dołączono przykładowy zestaw egzaminacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany

Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski

Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Przetwarzanie tekstów i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z tekstem i jego przetwarzania. Informacja poziom zaawansowany oznacza, że tematy podstawowe zostały rozszerzone tak, aby w trakcie lektury Czytelnicy opanowali posługiwanie się narzędziami służącymi do edycji tekstów na wyższym poziomie kompetencji.

Treść została wzbogacona wzbogacone o nowe informacje dotyczące:

Do książki dołączono przykładowy zestaw egzaminacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Arkusze kalkulacyjne. Poziom zaawansowany

Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski

Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Arkusze kalkulacyjne i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Informacja poziom zaawansowany oznacza, że tematy podstawowe zostały rozszerzone tak, aby w trakcie lektury Czytelnicy opanowali posługiwanie się narzędziami służącymi do efektywnej obsługi arkusza kalkulacyjnego na wyższym poziomie kompetencji.

Treść została dodatkowo wzbogacona o:

Do książki dołączono przykładowy zestaw egzaminacyjny przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Seria ECDL wydana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „Kiss”

Stowarzyszenie Kiss proponuje zestaw podręczników, przy pomocy których będą Państwo mogli się przygotować do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Podręczniki te prawdziwe kompedium wiedzy i umiejętności, napisane zostały przez doświadczonych dydaktyków informatyki oraz egzaminatorów ECDL. Polskie Towarzystwo Informatyczne zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów.
modul_1 modul_2 modul_3 modul_4 modul_5 modul_6 modul_7